е-Портал приемно време
Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство" · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 08.12.2022 г. 14:30 - 17:05

техническа инфраструктура

Час Статус
1 14:30 - 14:45 Зает час
2 14:50 - 15:05 Зает час
3 15:10 - 15:25 Зает час
4 15:30 - 15:45 Зает час
5 15:50 - 16:05 Зает час
6 16:10 - 16:25 Зает час
7 16:30 - 16:45 Свободен час Заяви среща
8 16:50 - 17:05 Свободен час Заяви среща