е-Портал приемно време
Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство" · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 25.07.2024 г. 13:00 - 16:30

Цветан Тодоров

При заявяване на среща е необходимо да посочите номер на адм. преписка, заведена в НАГ - СО започваща със САГ...

Час Статус
1 13:00 - 13:30 Зает час
2 13:45 - 14:15 Недостъпен час
3 14:30 - 15:00 Зает час
4 15:15 - 15:45 Недостъпен час
5 16:00 - 16:30 Свободен час Заяви среща

График: 01.08.2024 г. 13:00 - 16:30

Цветан Тодоров

При заявяване на среща е необходимо да посочите номер на адм. преписка, заведена в НАГ - СО започваща със САГ...

Час Статус
1 13:00 - 13:30 Свободен час Заяви среща
2 13:45 - 14:15 Свободен час Заяви среща
3 14:30 - 15:00 Свободен час Заяви среща
4 15:15 - 15:45 Свободен час Заяви среща
5 16:00 - 16:30 Свободен час Заяви среща

График: 08.08.2024 г. 13:00 - 16:30

Цветан Тодоров

При заявяване на среща е необходимо да посочите номер на адм. преписка, заведена в НАГ - СО започваща със САГ...

Час Статус
1 13:00 - 13:30 Свободен час Заяви среща
2 13:45 - 14:15 Свободен час Заяви среща
3 14:30 - 15:00 Свободен час Заяви среща
4 15:15 - 15:45 Свободен час Заяви среща
5 16:00 - 16:30 Свободен час Заяви среща

График: 15.08.2024 г. 13:00 - 16:30

Цветан Тодоров

При заявяване на среща е необходимо да посочите номер на адм. преписка, заведена в НАГ - СО започваща със САГ...

Час Статус
1 13:00 - 13:30 Свободен час Заяви среща
2 13:45 - 14:15 Свободен час Заяви среща
3 14:30 - 15:00 Свободен час Заяви среща
4 15:15 - 15:45 Свободен час Заяви среща
5 16:00 - 16:30 Свободен час Заяви среща

График: 22.08.2024 г. 13:00 - 16:30

Цветан Тодоров

При заявяване на среща е необходимо да посочите номер на адм. преписка, заведена в НАГ - СО започваща със САГ...

Час Статус
1 13:00 - 13:30 Свободен час Заяви среща
2 13:45 - 14:15 Свободен час Заяви среща
3 14:30 - 15:00 Свободен час Заяви среща
4 15:15 - 15:45 Свободен час Заяви среща
5 16:00 - 16:30 Свободен час Заяви среща