е-Портал приемно време
Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство" · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 04.03.2024 г. 13:00 - 17:00

арх.Венцислав Тодоров

Час Статус
1 13:00 - 13:15 Недостъпен час
2 13:25 - 13:40 Недостъпен час
3 13:50 - 14:05 Зает час
4 14:15 - 14:30 Недостъпен час
5 14:40 - 14:55 Недостъпен час
6 15:05 - 15:20 Недостъпен час
7 15:30 - 15:45 Недостъпен час
8 15:55 - 16:10 Недостъпен час
9 16:20 - 16:35 Недостъпен час
10 16:45 - 17:00 Недостъпен час

График: 11.03.2024 г. 13:00 - 17:00

арх.Венцислав Тодоров

Час Статус
1 13:00 - 13:15 Свободен час Заяви среща
2 13:25 - 13:40 Свободен час Заяви среща
3 13:50 - 14:05 Зает час
4 14:15 - 14:30 Свободен час Заяви среща
5 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща
6 15:05 - 15:20 Свободен час Заяви среща
7 15:30 - 15:45 Свободен час Заяви среща
8 15:55 - 16:10 Свободен час Заяви среща
9 16:20 - 16:35 Свободен час Заяви среща
10 16:45 - 17:00 Свободен час Заяви среща