е-Портал приемно време
Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство" · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 07.05.2024 г. 08:20 - 08:30

Главен архитект на Столична община

ИНФОРМАЦИОНЕН: Следващият прием е предвиден за 08.05.2024 г. Графикът за записване в Е-портал се публикува в деня преди приемния ден - ще бъде достъпен на 07.05.2024 г. https://nag.sofia.bg/Pages/Render/841 Необходимо е да посочите номер на неприключена и забавена преписка регистрирана в Направление "Архитектура и градоустройство". В случай, че Ви е необходима консултация, моля изберете експерт от съответния ресор/дирекция/отдел: https://appointments.acstre.com/app/Schedule/Index/6a871b24-0b1b-47bb-aa4a-745cd58a4430

Час Статус
1 08:20 - 08:30 Зает час