е-Портал приемно време
Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство" · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 28.10.2021 г. 13:00 - 17:20

Приемно време

Необходимо е да посочите номер на преписка регистрирана в Направление "Архитектура и градоустройство".

Час Статус
1 13:00 - 13:20 Зает час
2 13:20 - 13:40 Зает час
3 13:40 - 14:00 Зает час
4 14:00 - 14:20 Зает час
5 14:20 - 14:40 Зает час
6 14:40 - 15:00 Зает час
7 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
8 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща
9 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща
10 16:00 - 16:20 Зает час
11 16:20 - 16:40 Свободен час Заяви среща
12 16:40 - 17:00 Свободен час Заяви среща
13 17:00 - 17:20 Свободен час Заяви среща

График: 11.11.2021 г. 13:00 - 17:20

Приемно време

Необходимо е да посочите номер на преписка регистрирана в Направление "Архитектура и градоустройство".

Час Статус
1 13:00 - 13:20 Свободен час Заяви среща
2 13:20 - 13:40 Свободен час Заяви среща
3 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща
4 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
5 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
6 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
7 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
8 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща
9 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща
10 16:00 - 16:20 Свободен час Заяви среща
11 16:20 - 16:40 Свободен час Заяви среща
12 16:40 - 17:00 Свободен час Заяви среща
13 17:00 - 17:20 Свободен час Заяви среща

График: 25.11.2021 г. 13:00 - 17:20

Приемно време

Необходимо е да посочите номер на преписка регистрирана в Направление "Архитектура и градоустройство".

Час Статус
1 13:00 - 13:20 Свободен час
2 13:20 - 13:40 Свободен час
3 13:40 - 14:00 Свободен час
4 14:00 - 14:20 Свободен час
5 14:20 - 14:40 Свободен час
6 14:40 - 15:00 Свободен час
7 15:00 - 15:20 Свободен час
8 15:20 - 15:40 Свободен час
9 15:40 - 16:00 Свободен час
10 16:00 - 16:20 Свободен час
11 16:20 - 16:40 Свободен час
12 16:40 - 17:00 Свободен час
13 17:00 - 17:20 Свободен час

График: 09.12.2021 г. 13:00 - 17:20

Приемно време

Необходимо е да посочите номер на преписка регистрирана в Направление "Архитектура и градоустройство".

Час Статус
1 13:00 - 13:20 Свободен час
2 13:20 - 13:40 Свободен час
3 13:40 - 14:00 Свободен час
4 14:00 - 14:20 Свободен час
5 14:20 - 14:40 Свободен час
6 14:40 - 15:00 Свободен час
7 15:00 - 15:20 Свободен час
8 15:20 - 15:40 Свободен час
9 15:40 - 16:00 Свободен час
10 16:00 - 16:20 Свободен час
11 16:20 - 16:40 Свободен час
12 16:40 - 17:00 Свободен час
13 17:00 - 17:20 Свободен час

График: 23.12.2021 г. 13:00 - 17:20

Приемно време

Необходимо е да посочите номер на преписка регистрирана в Направление "Архитектура и градоустройство".

Час Статус
1 13:00 - 13:20 Свободен час
2 13:20 - 13:40 Свободен час
3 13:40 - 14:00 Свободен час
4 14:00 - 14:20 Свободен час
5 14:20 - 14:40 Свободен час
6 14:40 - 15:00 Свободен час
7 15:00 - 15:20 Свободен час
8 15:20 - 15:40 Свободен час
9 15:40 - 16:00 Свободен час
10 16:00 - 16:20 Свободен час
11 16:20 - 16:40 Свободен час
12 16:40 - 17:00 Свободен час
13 17:00 - 17:20 Свободен час