е-Портал приемно време
Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство" · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 01.12.2021 г. 13:00 - 17:05

Бойка Къдрева

С цел по-добро обслужване моля при записването да дадете входящия номер на преписката или кратко описание на проблема, по който се обаждате. Ако желаете, може да добавите и телефон за връзка.

Час Статус
1 13:00 - 13:20 Свободен час Заяви среща
2 13:25 - 13:45 Свободен час Заяви среща
3 13:50 - 14:10 Свободен час Заяви среща
4 14:15 - 14:35 Свободен час Заяви среща
5 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
6 15:05 - 15:25 Свободен час Заяви среща
7 15:30 - 15:50 Свободен час Заяви среща
8 15:55 - 16:15 Свободен час Заяви среща
9 16:20 - 16:40 Свободен час Заяви среща
10 16:45 - 17:05 Свободен час Заяви среща