е-Портал приемно време
Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство" · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 23.09.2021 г. 13:00 - 16:55

урб. Велислава Димова

Час Статус
1 13:00 - 13:15 Свободен час Заяви среща
2 13:20 - 13:35 Свободен час Заяви среща
3 13:40 - 13:55 Свободен час Заяви среща
4 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
5 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
6 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща
7 15:00 - 15:15 Свободен час Заяви среща
8 15:20 - 15:35 Свободен час Заяви среща
9 15:40 - 15:55 Свободен час Заяви среща
10 16:00 - 16:15 Свободен час Заяви среща
11 16:20 - 16:35 Свободен час Заяви среща
12 16:40 - 16:55 Свободен час Заяви среща

График: 23.09.2021 г. 13:00 - 17:00

урб. Елена Иванова

Час Статус
1 13:00 - 13:20 Свободен час Заяви среща
2 13:20 - 13:40 Свободен час Заяви среща
3 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща
4 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
5 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
6 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
7 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
8 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща
9 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща
10 16:00 - 16:20 Свободен час Заяви среща
11 16:20 - 16:40 Свободен час Заяви среща
12 16:40 - 17:00 Свободен час Заяви среща

График: 23.09.2021 г. 13:00 - 17:30

Шаблон отдел "Устройствено планиране"

Час Статус
1 13:00 - 13:15 Свободен час Заяви среща
2 13:17 - 13:32 Свободен час Заяви среща
3 13:34 - 13:49 Свободен час Заяви среща
4 13:51 - 14:06 Свободен час Заяви среща
5 14:08 - 14:23 Свободен час Заяви среща
6 14:25 - 14:40 Свободен час Заяви среща
7 14:42 - 14:57 Свободен час Заяви среща
8 14:59 - 15:14 Свободен час Заяви среща
9 15:16 - 15:31 Свободен час Заяви среща
10 15:33 - 15:48 Свободен час Заяви среща
11 15:50 - 16:05 Свободен час Заяви среща
12 16:07 - 16:22 Свободен час Заяви среща
13 16:24 - 16:39 Свободен час Заяви среща
14 16:41 - 16:56 Свободен час Заяви среща
15 16:58 - 17:13 Свободен час Заяви среща
16 17:15 - 17:30 Свободен час Заяви среща

График: 30.09.2021 г. 13:00 - 17:30

Шаблон отдел "Устройствено планиране"

Час Статус
1 13:00 - 13:15 Свободен час Заяви среща
2 13:17 - 13:32 Свободен час Заяви среща
3 13:34 - 13:49 Свободен час Заяви среща
4 13:51 - 14:06 Свободен час Заяви среща
5 14:08 - 14:23 Свободен час Заяви среща
6 14:25 - 14:40 Свободен час Заяви среща
7 14:42 - 14:57 Свободен час Заяви среща
8 14:59 - 15:14 Свободен час Заяви среща
9 15:16 - 15:31 Свободен час Заяви среща
10 15:33 - 15:48 Свободен час Заяви среща
11 15:50 - 16:05 Свободен час Заяви среща
12 16:07 - 16:22 Свободен час Заяви среща
13 16:24 - 16:39 Свободен час Заяви среща
14 16:41 - 16:56 Свободен час Заяви среща
15 16:58 - 17:13 Свободен час Заяви среща
16 17:15 - 17:30 Свободен час Заяви среща

График: 07.10.2021 г. 13:00 - 17:30

Шаблон отдел "Устройствено планиране"

Час Статус
1 13:00 - 13:15 Свободен час Заяви среща
2 13:17 - 13:32 Свободен час Заяви среща
3 13:34 - 13:49 Свободен час Заяви среща
4 13:51 - 14:06 Свободен час Заяви среща
5 14:08 - 14:23 Свободен час Заяви среща
6 14:25 - 14:40 Свободен час Заяви среща
7 14:42 - 14:57 Свободен час Заяви среща
8 14:59 - 15:14 Свободен час Заяви среща
9 15:16 - 15:31 Свободен час Заяви среща
10 15:33 - 15:48 Свободен час Заяви среща
11 15:50 - 16:05 Свободен час Заяви среща
12 16:07 - 16:22 Свободен час Заяви среща
13 16:24 - 16:39 Свободен час Заяви среща
14 16:41 - 16:56 Свободен час Заяви среща
15 16:58 - 17:13 Свободен час Заяви среща
16 17:15 - 17:30 Свободен час Заяви среща

График: 14.10.2021 г. 13:00 - 17:30

Шаблон отдел "Устройствено планиране"

Час Статус
1 13:00 - 13:15 Свободен час Заяви среща
2 13:17 - 13:32 Свободен час Заяви среща
3 13:34 - 13:49 Свободен час Заяви среща
4 13:51 - 14:06 Свободен час Заяви среща
5 14:08 - 14:23 Свободен час Заяви среща
6 14:25 - 14:40 Свободен час Заяви среща
7 14:42 - 14:57 Свободен час Заяви среща
8 14:59 - 15:14 Свободен час Заяви среща
9 15:16 - 15:31 Свободен час Заяви среща
10 15:33 - 15:48 Свободен час Заяви среща
11 15:50 - 16:05 Свободен час Заяви среща
12 16:07 - 16:22 Свободен час Заяви среща
13 16:24 - 16:39 Свободен час Заяви среща
14 16:41 - 16:56 Свободен час Заяви среща
15 16:58 - 17:13 Свободен час Заяви среща
16 17:15 - 17:30 Свободен час Заяви среща

График: 21.10.2021 г. 13:00 - 17:30

Шаблон отдел "Устройствено планиране"

Час Статус
1 13:00 - 13:15 Свободен час Заяви среща
2 13:17 - 13:32 Свободен час Заяви среща
3 13:34 - 13:49 Свободен час Заяви среща
4 13:51 - 14:06 Свободен час Заяви среща
5 14:08 - 14:23 Свободен час Заяви среща
6 14:25 - 14:40 Свободен час Заяви среща
7 14:42 - 14:57 Свободен час Заяви среща
8 14:59 - 15:14 Свободен час Заяви среща
9 15:16 - 15:31 Свободен час Заяви среща
10 15:33 - 15:48 Свободен час Заяви среща
11 15:50 - 16:05 Свободен час Заяви среща
12 16:07 - 16:22 Свободен час Заяви среща
13 16:24 - 16:39 Свободен час Заяви среща
14 16:41 - 16:56 Свободен час Заяви среща
15 16:58 - 17:13 Свободен час Заяви среща
16 17:15 - 17:30 Свободен час Заяви среща