е-Портал приемно време
Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство" · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 02.10.2023 г. 16:00 - 16:10

Главен архитект на СО

Следващият прием е предвиден за 04.10.2023 г. Графикът в Е-портал се публикува в деня преди приемния ден. https://nag.sofia.bg/Pages/Render/841 Необходимо е да посочите номер на неприключена и забавена преписка регистрирана в Направление "Архитектура и градоустройство". В случай, че Ви е необходима консултация, моля изберете експерт от съответния ресор/дирекция/отдел: https://appointments.acstre.com/app/Schedule/Index/6a871b24-0b1b-47bb-aa4a-745cd58a4430

Час Статус
1 16:00 - 16:10 Зает час