е-Портал приемно време
Община Аксаково · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 31.01.2023 г. 09:20 - 16:00

Експерти "Строителен контрол"

Марияна Георгиева етаж 4, стая 5

Час Статус
1 09:20 - 09:40 Недостъпен час
2 10:20 - 10:40 Недостъпен час
3 10:40 - 11:00 Недостъпен час
4 11:20 - 11:40 Недостъпен час
5 13:00 - 13:20 Свободен час Заяви среща
6 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща
7 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
8 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
9 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща