е-Портал приемно време
Община Аксаково · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 30.07.2024 г. 09:00 - 16:00

Експерти "Територии по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ"

Гинка Йорданова Милена Пискалска етаж 4, стая 2

Час Статус
1 09:00 - 09:20 Свободен час Заяви среща
2 09:20 - 09:40 Свободен час Заяви среща
3 09:40 - 10:00 Свободен час Заяви среща
4 10:00 - 10:20 Зает час
5 10:20 - 10:40 Свободен час Заяви среща
6 10:40 - 11:00 Свободен час Заяви среща
7 11:00 - 11:20 Свободен час Заяви среща
8 11:20 - 11:40 Свободен час Заяви среща
9 11:40 - 12:00 Свободен час Заяви среща
10 13:20 - 13:40 Свободен час Заяви среща
11 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща
12 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
13 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
14 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
15 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
16 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща
17 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 06.08.2024 г. 09:00 - 16:00

Експерти "Територии по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ"

Гинка Йорданова Милена Пискалска етаж 4, стая 2

Час Статус
1 09:00 - 09:20 Свободен час Заяви среща
2 09:20 - 09:40 Свободен час Заяви среща
3 09:40 - 10:00 Свободен час Заяви среща
4 10:00 - 10:20 Свободен час Заяви среща
5 10:20 - 10:40 Свободен час Заяви среща
6 10:40 - 11:00 Свободен час Заяви среща
7 11:00 - 11:20 Свободен час Заяви среща
8 11:20 - 11:40 Свободен час Заяви среща
9 11:40 - 12:00 Свободен час Заяви среща
10 13:20 - 13:40 Свободен час Заяви среща
11 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща
12 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
13 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
14 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
15 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
16 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща
17 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 13.08.2024 г. 09:00 - 16:00

Експерти "Територии по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ"

Гинка Йорданова Милена Пискалска етаж 4, стая 2

Час Статус
1 09:00 - 09:20 Свободен час Заяви среща
2 09:20 - 09:40 Свободен час Заяви среща
3 09:40 - 10:00 Свободен час Заяви среща
4 10:00 - 10:20 Свободен час Заяви среща
5 10:20 - 10:40 Свободен час Заяви среща
6 10:40 - 11:00 Свободен час Заяви среща
7 11:00 - 11:20 Свободен час Заяви среща
8 11:20 - 11:40 Свободен час Заяви среща
9 11:40 - 12:00 Свободен час Заяви среща
10 13:20 - 13:40 Свободен час Заяви среща
11 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща
12 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
13 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
14 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
15 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
16 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща
17 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 20.08.2024 г. 09:00 - 16:00

Експерти "Територии по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ"

Гинка Йорданова Милена Пискалска етаж 4, стая 2

Час Статус
1 09:00 - 09:20 Свободен час Заяви среща
2 09:20 - 09:40 Свободен час Заяви среща
3 09:40 - 10:00 Свободен час Заяви среща
4 10:00 - 10:20 Свободен час Заяви среща
5 10:20 - 10:40 Свободен час Заяви среща
6 10:40 - 11:00 Свободен час Заяви среща
7 11:00 - 11:20 Свободен час Заяви среща
8 11:20 - 11:40 Свободен час Заяви среща
9 11:40 - 12:00 Свободен час Заяви среща
10 13:20 - 13:40 Свободен час Заяви среща
11 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща
12 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
13 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
14 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
15 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
16 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща
17 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща