е-Портал приемно време
Община Аксаково · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 21.09.2023 г. 09:00 - 16:00

Експерти "Общинска собственост и стопанство", стая 6

Елена Топузова Виляна Филипова Марияна Апостолова етаж 7, стая 6

Час Статус
1 09:00 - 09:20 Недостъпен час
2 09:20 - 09:40 Недостъпен час
3 09:40 - 10:00 Недостъпен час
4 10:00 - 10:20 Недостъпен час
5 10:20 - 10:40 Недостъпен час
6 10:40 - 11:00 Недостъпен час
7 11:00 - 11:20 Недостъпен час
8 11:20 - 11:40 Недостъпен час
9 11:40 - 12:00 Недостъпен час
10 13:00 - 13:20 Недостъпен час
11 13:20 - 13:40 Недостъпен час
12 13:40 - 14:00 Недостъпен час
13 14:00 - 14:20 Недостъпен час
14 14:20 - 14:40 Недостъпен час
15 14:40 - 15:00 Недостъпен час
16 15:00 - 15:20 Недостъпен час
17 15:20 - 15:40 Недостъпен час
18 15:40 - 16:00 Недостъпен час

График: 28.09.2023 г. 09:00 - 16:00

Експерти "Общинска собственост и стопанство", стая 6

Елена Топузова Виляна Филипова Марияна Апостолова етаж 7, стая 6

Час Статус
1 09:00 - 09:20 Свободен час Заяви среща
2 09:20 - 09:40 Свободен час Заяви среща
3 09:40 - 10:00 Свободен час Заяви среща
4 10:00 - 10:20 Свободен час Заяви среща
5 10:20 - 10:40 Свободен час Заяви среща
6 10:40 - 11:00 Свободен час Заяви среща
7 11:00 - 11:20 Свободен час Заяви среща
8 11:20 - 11:40 Свободен час Заяви среща
9 11:40 - 12:00 Свободен час Заяви среща
10 13:00 - 13:20 Свободен час Заяви среща
11 13:20 - 13:40 Свободен час Заяви среща
12 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща
13 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
14 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
15 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
16 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
17 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща
18 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 03.10.2023 г. 09:00 - 16:00

Експерти "Общинска собственост и стопанство", стая 6

Елена Топузова Виляна Филипова Марияна Апостолова етаж 7, стая 6

Час Статус
1 09:00 - 09:20 Свободен час Заяви среща
2 09:20 - 09:40 Свободен час Заяви среща
3 09:40 - 10:00 Свободен час Заяви среща
4 10:00 - 10:20 Свободен час Заяви среща
5 10:20 - 10:40 Свободен час Заяви среща
6 10:40 - 11:00 Свободен час Заяви среща
7 11:00 - 11:20 Свободен час Заяви среща
8 11:20 - 11:40 Свободен час Заяви среща
9 11:40 - 12:00 Свободен час Заяви среща
10 13:00 - 13:20 Свободен час Заяви среща
11 13:20 - 13:40 Свободен час Заяви среща
12 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща
13 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
14 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
15 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
16 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
17 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща
18 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 10.10.2023 г. 09:00 - 16:00

Експерти "Общинска собственост и стопанство", стая 6

Елена Топузова Виляна Филипова Марияна Апостолова етаж 7, стая 6

Час Статус
1 09:00 - 09:20 Свободен час Заяви среща
2 09:20 - 09:40 Свободен час Заяви среща
3 09:40 - 10:00 Свободен час Заяви среща
4 10:00 - 10:20 Свободен час Заяви среща
5 10:20 - 10:40 Свободен час Заяви среща
6 10:40 - 11:00 Свободен час Заяви среща
7 11:00 - 11:20 Свободен час Заяви среща
8 11:20 - 11:40 Свободен час Заяви среща
9 11:40 - 12:00 Свободен час Заяви среща
10 13:00 - 13:20 Свободен час Заяви среща
11 13:20 - 13:40 Свободен час Заяви среща
12 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща
13 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
14 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
15 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
16 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
17 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща
18 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 19.10.2023 г. 09:00 - 16:00

Експерти "Общинска собственост и стопанство", стая 6

Елена Топузова Виляна Филипова Марияна Апостолова етаж 7, стая 6

Час Статус
1 09:00 - 09:20 Свободен час Заяви среща
2 09:20 - 09:40 Свободен час Заяви среща
3 09:40 - 10:00 Свободен час Заяви среща
4 10:00 - 10:20 Свободен час Заяви среща
5 10:20 - 10:40 Свободен час Заяви среща
6 10:40 - 11:00 Свободен час Заяви среща
7 11:00 - 11:20 Свободен час Заяви среща
8 11:20 - 11:40 Свободен час Заяви среща
9 11:40 - 12:00 Свободен час Заяви среща
10 13:00 - 13:20 Свободен час Заяви среща
11 13:20 - 13:40 Свободен час Заяви среща
12 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща
13 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
14 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
15 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
16 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
17 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща
18 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща