е-Портал приемно време
Община Аксаково · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 21.09.2023 г. 09:00 - 16:45

Главен архитект

арх. Станимир Бурназов

Час Статус
1 09:00 - 09:15 Недостъпен час
2 09:15 - 09:30 Недостъпен час
3 09:30 - 09:45 Недостъпен час
4 09:45 - 10:00 Недостъпен час
5 10:00 - 10:15 Недостъпен час
6 10:15 - 10:30 Недостъпен час
7 10:30 - 10:45 Недостъпен час
8 10:45 - 11:00 Недостъпен час
9 11:00 - 11:15 Недостъпен час
10 11:15 - 11:30 Недостъпен час
11 11:30 - 11:45 Недостъпен час
12 11:45 - 12:00 Недостъпен час
13 13:30 - 13:45 Недостъпен час
14 13:45 - 14:00 Зает час
15 14:00 - 14:15 Зает час
16 14:15 - 14:30 Недостъпен час
17 14:30 - 14:45 Зает час
18 14:45 - 15:00 Недостъпен час
19 15:00 - 15:15 Зает час
20 15:15 - 15:30 Свободен час Заяви среща
21 15:30 - 15:45 Свободен час Заяви среща
22 15:45 - 16:00 Свободен час Заяви среща
23 16:00 - 16:15 Свободен час Заяви среща
24 16:15 - 16:30 Свободен час Заяви среща
25 16:30 - 16:45 Зает час

График: 28.09.2023 г. 09:00 - 16:45

Главен архитект

арх. Станимир Бурназов

Час Статус
1 09:00 - 09:15 Свободен час Заяви среща
2 09:15 - 09:30 Свободен час Заяви среща
3 09:30 - 09:45 Свободен час Заяви среща
4 09:45 - 10:00 Свободен час Заяви среща
5 10:00 - 10:15 Свободен час Заяви среща
6 10:15 - 10:30 Свободен час Заяви среща
7 10:30 - 10:45 Свободен час Заяви среща
8 10:45 - 11:00 Свободен час Заяви среща
9 11:00 - 11:15 Свободен час Заяви среща
10 11:15 - 11:30 Свободен час Заяви среща
11 11:30 - 11:45 Свободен час Заяви среща
12 11:45 - 12:00 Свободен час Заяви среща
13 13:30 - 13:45 Свободен час Заяви среща
14 13:45 - 14:00 Свободен час Заяви среща
15 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
16 14:15 - 14:30 Свободен час Заяви среща
17 14:30 - 14:45 Свободен час Заяви среща
18 14:45 - 15:00 Свободен час Заяви среща
19 15:00 - 15:15 Свободен час Заяви среща
20 15:15 - 15:30 Свободен час Заяви среща
21 15:30 - 15:45 Свободен час Заяви среща
22 15:45 - 16:00 Свободен час Заяви среща
23 16:00 - 16:15 Свободен час Заяви среща
24 16:15 - 16:30 Свободен час Заяви среща
25 16:30 - 16:45 Зает час

График: 19.10.2023 г. 09:00 - 16:45

Главен архитект

арх. Станимир Бурназов

Час Статус
1 09:00 - 09:15 Свободен час Заяви среща
2 09:15 - 09:30 Свободен час Заяви среща
3 09:30 - 09:45 Свободен час Заяви среща
4 09:45 - 10:00 Свободен час Заяви среща
5 10:00 - 10:15 Свободен час Заяви среща
6 10:15 - 10:30 Свободен час Заяви среща
7 10:30 - 10:45 Свободен час Заяви среща
8 10:45 - 11:00 Свободен час Заяви среща
9 11:00 - 11:15 Свободен час Заяви среща
10 11:15 - 11:30 Свободен час Заяви среща
11 11:30 - 11:45 Свободен час Заяви среща
12 11:45 - 12:00 Свободен час Заяви среща
13 13:30 - 13:45 Свободен час Заяви среща
14 13:45 - 14:00 Свободен час Заяви среща
15 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
16 14:15 - 14:30 Свободен час Заяви среща
17 14:30 - 14:45 Свободен час Заяви среща
18 14:45 - 15:00 Свободен час Заяви среща
19 15:00 - 15:15 Свободен час Заяви среща
20 15:15 - 15:30 Свободен час Заяви среща
21 15:30 - 15:45 Свободен час Заяви среща
22 15:45 - 16:00 Свободен час Заяви среща
23 16:00 - 16:15 Зает час
24 16:15 - 16:30 Свободен час Заяви среща
25 16:30 - 16:45 Свободен час Заяви среща