е-Портал приемно време
Община Аксаково · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 16.04.2024 г. 09:00 - 17:00

Главен архитект

арх. Станимир Бурназов

Час Статус
1 09:00 - 09:20 Зает час
2 09:20 - 09:40 Зает час
3 09:40 - 10:00 Зает час
4 10:00 - 10:20 Зает час
5 10:40 - 11:00 Зает час
6 11:00 - 11:20 Зает час
7 11:20 - 11:40 Зает час
8 11:40 - 12:00 Зает час
9 13:00 - 13:20 Зает час
10 13:20 - 13:40 Зает час
11 13:40 - 14:00 Зает час
12 14:00 - 14:20 Зает час
13 14:20 - 14:40 Зает час
14 14:40 - 15:00 Зает час
15 15:00 - 15:20 Зает час
16 15:20 - 15:40 Зает час
17 16:00 - 16:20 Зает час
18 16:20 - 16:40 Зает час
19 16:40 - 17:00 Зает час