е-Портал приемно време
Община Аксаково · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 31.01.2023 г. 09:00 - 15:40

Началник отдел "Строителен контрол"

инж. Даниела Колева етаж 4, стая 1

Час Статус
1 09:00 - 09:20 Недостъпен час
2 09:40 - 10:00 Зает час
3 10:00 - 10:20 Зает час
4 11:00 - 11:20 Недостъпен час
5 11:40 - 12:00 Недостъпен час
6 13:20 - 13:40 Свободен час Заяви среща
7 14:00 - 14:20 Зает час
8 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
9 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща