е-Портал приемно време
Община Аксаково · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 15.02.2022 г. 09:00 - 15:40

Главен архитект

арх. Стоян Петков, етаж 4, стая 7

Час Статус
1 09:00 - 09:20 Зает час
2 09:20 - 09:40 Зает час
3 09:40 - 10:00 Зает час
4 10:00 - 10:20 Зает час
5 10:20 - 10:40 Свободен час Заяви среща
6 10:40 - 11:00 Свободен час Заяви среща
7 13:20 - 13:40 Зает час
8 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща
9 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
10 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
11 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
12 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
13 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща

График: 22.02.2022 г. 09:00 - 15:40

Главен архитект

арх. Стоян Петков, етаж 4, стая 7

Час Статус
1 09:00 - 09:20 Свободен час Заяви среща
2 09:20 - 09:40 Свободен час Заяви среща
3 09:40 - 10:00 Свободен час Заяви среща
4 10:00 - 10:20 Свободен час Заяви среща
5 10:20 - 10:40 Свободен час Заяви среща
6 10:40 - 11:00 Свободен час Заяви среща
7 13:20 - 13:40 Свободен час Заяви среща
8 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща
9 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
10 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
11 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
12 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
13 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща