е-Портал приемно време
Община Аксаково · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 27.09.2022 г. 13:30 - 16:45

Главен архитект

Час Статус
1 13:30 - 13:45 Свободен час Заяви среща
2 13:45 - 14:00 Зает час
3 14:00 - 14:15 Зает час
4 14:15 - 14:30 Зает час
5 14:30 - 14:45 Зает час
6 14:45 - 15:00 Зает час
7 15:00 - 15:15 Зает час
8 15:15 - 15:30 Зает час
9 15:30 - 15:45 Зает час
10 15:45 - 16:00 Зает час
11 16:00 - 16:15 Зает час
12 16:15 - 16:30 Зает час
13 16:30 - 16:45 Зает час

График: 04.10.2022 г. 13:30 - 16:45

Главен архитект

Час Статус
1 13:30 - 13:45 Зает час
2 13:45 - 14:00 Зает час
3 14:00 - 14:15 Зает час
4 14:15 - 14:30 Зает час
5 14:30 - 14:45 Зает час
6 14:45 - 15:00 Свободен час Заяви среща
7 15:00 - 15:15 Свободен час Заяви среща
8 15:15 - 15:30 Свободен час Заяви среща
9 15:30 - 15:45 Свободен час Заяви среща
10 15:45 - 16:00 Свободен час Заяви среща
11 16:00 - 16:15 Свободен час Заяви среща
12 16:15 - 16:30 Свободен час Заяви среща
13 16:30 - 16:45 Свободен час Заяви среща

График: 25.10.2022 г. 13:30 - 16:45

Главен архитект

Час Статус
1 13:30 - 13:45 Недостъпен час
2 13:45 - 14:00 Недостъпен час
3 14:00 - 14:15 Недостъпен час
4 14:15 - 14:30 Недостъпен час
5 14:30 - 14:45 Недостъпен час
6 14:45 - 15:00 Недостъпен час
7 15:00 - 15:15 Недостъпен час
8 15:15 - 15:30 Недостъпен час
9 15:30 - 15:45 Недостъпен час
10 15:45 - 16:00 Недостъпен час
11 16:00 - 16:15 Недостъпен час
12 16:15 - 16:30 Недостъпен час
13 16:30 - 16:45 Недостъпен час