е-Портал приемно време
СО Район Панчарево · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 05.08.2024 г. 13:00 - 16:00

Евгения Алексиева - кмет на район Панчарево

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Панчарево" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 13:00 - 13:30 Свободен час Заяви среща
2 13:30 - 14:00 Свободен час Заяви среща
3 14:00 - 14:30 Свободен час Заяви среща
4 14:30 - 15:00 Зает час
5 15:00 - 15:30 Свободен час Заяви среща
6 15:30 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 12.08.2024 г. 13:00 - 16:00

Евгения Алексиева - кмет на район Панчарево

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Панчарево" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 13:00 - 13:30 Зает час
2 13:30 - 14:00 Зает час
3 14:00 - 14:30 Свободен час Заяви среща
4 14:30 - 15:00 Свободен час Заяви среща
5 15:00 - 15:30 Свободен час Заяви среща
6 15:30 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 19.08.2024 г. 13:00 - 16:00

Евгения Алексиева - кмет на район Панчарево

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Панчарево" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 13:00 - 13:30 Свободен час Заяви среща
2 13:30 - 14:00 Свободен час Заяви среща
3 14:00 - 14:30 Свободен час Заяви среща
4 14:30 - 15:00 Свободен час Заяви среща
5 15:00 - 15:30 Свободен час Заяви среща
6 15:30 - 16:00 Свободен час Заяви среща