е-Портал приемно време
Община Банско · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 01.02.2023 г. 14:00 - 16:00

Главен архитект

арх. Николай Николов, етаж 3, стая 309

Час Статус
1 14:00 - 14:20 Зает час
2 14:20 - 14:40 Зает час
3 14:40 - 15:00 Зает час
4 15:00 - 15:20 Зает час
5 15:20 - 15:40 Зает час
6 15:40 - 16:00 Зает час

График: 08.02.2023 г. 14:00 - 16:00

Главен архитект

арх. Николай Николов, етаж 3, стая 309

Час Статус
1 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
2 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
3 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
4 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
5 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща
6 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 15.02.2023 г. 14:00 - 16:00

Главен архитект

арх. Николай Николов, етаж 3, стая 309

Час Статус
1 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
2 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
3 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
4 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
5 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща
6 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 22.02.2023 г. 14:00 - 16:00

Главен архитект

арх. Николай Николов, етаж 3, стая 309

Час Статус
1 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
2 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
3 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
4 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
5 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща
6 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 01.03.2023 г. 14:00 - 16:00

Главен архитект

арх. Николай Николов, етаж 3, стая 309

Час Статус
1 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
2 14:20 - 14:40 Свободен час Заяви среща
3 14:40 - 15:00 Свободен час Заяви среща
4 15:00 - 15:20 Свободен час Заяви среща
5 15:20 - 15:40 Свободен час Заяви среща
6 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща