е-Портал приемно време
Община Банско · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 24.07.2024 г. 14:00 - 16:00

КМЕТ

Стойчо Баненски, етаж 2, стая 206 Моля запишете темата на срещата и/или номера на преписката. Срещи с неясна тема няма да бъдат потвърждавани. С цел по-добра експертност при обслужване на гражданите, въпроси свързани с незаконно строителство и междусъседски отношения ще се разглеждат само с писмено заявяване. Начините за това са: В Центъра за административно обслужване; Чрез сайта на община Банско https://bansko.bg/bg/сигнали,-предложения-и-жалби На имейл: delovodstvo@bansko.bg

Час Статус
1 14:00 - 14:30 Зает час
2 14:30 - 15:00 Недостъпен час
3 15:00 - 15:30 Недостъпен час
4 15:30 - 16:00 Недостъпен час

График: 31.07.2024 г. 14:00 - 16:00

КМЕТ

Стойчо Баненски, етаж 2, стая 206 Моля запишете темата на срещата и/или номера на преписката. Срещи с неясна тема няма да бъдат потвърждавани. С цел по-добра експертност при обслужване на гражданите, въпроси свързани с незаконно строителство и междусъседски отношения ще се разглеждат само с писмено заявяване. Начините за това са: В Центъра за административно обслужване; Чрез сайта на община Банско https://bansko.bg/bg/сигнали,-предложения-и-жалби На имейл: delovodstvo@bansko.bg

Час Статус
1 14:00 - 14:30 Свободен час Заяви среща
2 14:30 - 15:00 Свободен час Заяви среща
3 15:00 - 15:30 Свободен час Заяви среща
4 15:30 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 07.08.2024 г. 14:00 - 16:00

КМЕТ

Стойчо Баненски, етаж 2, стая 206 Моля запишете темата на срещата и/или номера на преписката. Срещи с неясна тема няма да бъдат потвърждавани. С цел по-добра експертност при обслужване на гражданите, въпроси свързани с незаконно строителство и междусъседски отношения ще се разглеждат само с писмено заявяване. Начините за това са: В Центъра за административно обслужване; Чрез сайта на община Банско https://bansko.bg/bg/сигнали,-предложения-и-жалби На имейл: delovodstvo@bansko.bg

Час Статус
1 14:00 - 14:30 Свободен час Заяви среща
2 14:30 - 15:00 Свободен час Заяви среща
3 15:00 - 15:30 Свободен час Заяви среща
4 15:30 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 14.08.2024 г. 14:00 - 16:00

КМЕТ

Стойчо Баненски, етаж 2, стая 206 Моля запишете темата на срещата и/или номера на преписката. Срещи с неясна тема няма да бъдат потвърждавани. С цел по-добра експертност при обслужване на гражданите, въпроси свързани с незаконно строителство и междусъседски отношения ще се разглеждат само с писмено заявяване. Начините за това са: В Центъра за административно обслужване; Чрез сайта на община Банско https://bansko.bg/bg/сигнали,-предложения-и-жалби На имейл: delovodstvo@bansko.bg

Час Статус
1 14:00 - 14:30 Свободен час Заяви среща
2 14:30 - 15:00 Свободен час Заяви среща
3 15:00 - 15:30 Свободен час Заяви среща
4 15:30 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 21.08.2024 г. 14:00 - 16:00

КМЕТ

Стойчо Баненски, етаж 2, стая 206 Моля запишете темата на срещата и/или номера на преписката. Срещи с неясна тема няма да бъдат потвърждавани. С цел по-добра експертност при обслужване на гражданите, въпроси свързани с незаконно строителство и междусъседски отношения ще се разглеждат само с писмено заявяване. Начините за това са: В Центъра за административно обслужване; Чрез сайта на община Банско https://bansko.bg/bg/сигнали,-предложения-и-жалби На имейл: delovodstvo@bansko.bg

Час Статус
1 14:00 - 14:30 Свободен час Заяви среща
2 14:30 - 15:00 Свободен час Заяви среща
3 15:00 - 15:30 Свободен час Заяви среща
4 15:30 - 16:00 Свободен час Заяви среща