е-Портал приемно време
СО Район Витоша · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 08.03.2024 г. 10:00 - 11:55

арх. Мирослав Русев - главен архитект на СО - район "Витоша"

Час Статус
1 10:00 - 10:10 Зает час
2 10:15 - 10:25 Зает час
3 10:30 - 10:40 Свободен час Заяви среща
4 10:45 - 10:55 Свободен час Заяви среща
5 11:00 - 11:10 Свободен час Заяви среща
6 11:15 - 11:25 Свободен час Заяви среща
7 11:30 - 11:40 Свободен час Заяви среща
8 11:45 - 11:55 Свободен час Заяви среща

График: 15.03.2024 г. 10:00 - 11:55

арх. Мирослав Русев - главен архитект на СО - район "Витоша"

Час Статус
1 10:00 - 10:10 Свободен час Заяви среща
2 10:15 - 10:25 Свободен час Заяви среща
3 10:30 - 10:40 Свободен час Заяви среща
4 10:45 - 10:55 Свободен час Заяви среща
5 11:00 - 11:10 Свободен час Заяви среща
6 11:15 - 11:25 Свободен час Заяви среща
7 11:30 - 11:40 Свободен час Заяви среща
8 11:45 - 11:55 Свободен час Заяви среща

График: 22.03.2024 г. 10:00 - 11:55

арх. Мирослав Русев - главен архитект на СО - район "Витоша"

Час Статус
1 10:00 - 10:10 Свободен час Заяви среща
2 10:15 - 10:25 Свободен час Заяви среща
3 10:30 - 10:40 Свободен час Заяви среща
4 10:45 - 10:55 Свободен час Заяви среща
5 11:00 - 11:10 Свободен час Заяви среща
6 11:15 - 11:25 Свободен час Заяви среща
7 11:30 - 11:40 Свободен час Заяви среща
8 11:45 - 11:55 Свободен час Заяви среща

График: 29.03.2024 г. 10:00 - 11:55

арх. Мирослав Русев - главен архитект на СО - район "Витоша"

Час Статус
1 10:00 - 10:10 Свободен час Заяви среща
2 10:15 - 10:25 Свободен час Заяви среща
3 10:30 - 10:40 Свободен час Заяви среща
4 10:45 - 10:55 Свободен час Заяви среща
5 11:00 - 11:10 Свободен час Заяви среща
6 11:15 - 11:25 Свободен час Заяви среща
7 11:30 - 11:40 Свободен час Заяви среща
8 11:45 - 11:55 Свободен час Заяви среща