е-Портал приемно време
СО Район Витоша · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 26.07.2024 г. 09:00 - 11:55

Румен Клисурски - Заместник - кмет по "Образование, социални дейности култура, спорт и логистика"

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" административна преписка.

Час Статус
1 09:00 - 09:25 Свободен час Заяви среща
2 09:30 - 09:55 Свободен час Заяви среща
3 10:00 - 10:25 Свободен час Заяви среща
4 10:30 - 10:55 Свободен час Заяви среща
5 11:00 - 11:25 Свободен час Заяви среща
6 11:30 - 11:55 Свободен час Заяви среща

График: 02.08.2024 г. 09:00 - 11:55

Румен Клисурски - Заместник - кмет по "Образование, социални дейности култура, спорт и логистика"

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" административна преписка.

Час Статус
1 09:00 - 09:25 Свободен час Заяви среща
2 09:30 - 09:55 Свободен час Заяви среща
3 10:00 - 10:25 Свободен час Заяви среща
4 10:30 - 10:55 Свободен час Заяви среща
5 11:00 - 11:25 Свободен час Заяви среща
6 11:30 - 11:55 Свободен час Заяви среща

График: 09.08.2024 г. 09:00 - 11:55

Румен Клисурски - Заместник - кмет по "Образование, социални дейности култура, спорт и логистика"

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" административна преписка.

Час Статус
1 09:00 - 09:25 Свободен час Заяви среща
2 09:30 - 09:55 Свободен час Заяви среща
3 10:00 - 10:25 Свободен час Заяви среща
4 10:30 - 10:55 Свободен час Заяви среща
5 11:00 - 11:25 Свободен час Заяви среща
6 11:30 - 11:55 Свободен час Заяви среща

График: 16.08.2024 г. 09:00 - 11:55

Румен Клисурски - Заместник - кмет по "Образование, социални дейности култура, спорт и логистика"

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" административна преписка.

Час Статус
1 09:00 - 09:25 Свободен час Заяви среща
2 09:30 - 09:55 Свободен час Заяви среща
3 10:00 - 10:25 Свободен час Заяви среща
4 10:30 - 10:55 Свободен час Заяви среща
5 11:00 - 11:25 Свободен час Заяви среща
6 11:30 - 11:55 Свободен час Заяви среща

График: 23.08.2024 г. 09:00 - 11:55

Румен Клисурски - Заместник - кмет по "Образование, социални дейности култура, спорт и логистика"

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" административна преписка.

Час Статус
1 09:00 - 09:25 Свободен час Заяви среща
2 09:30 - 09:55 Свободен час Заяви среща
3 10:00 - 10:25 Свободен час Заяви среща
4 10:30 - 10:55 Свободен час Заяви среща
5 11:00 - 11:25 Свободен час Заяви среща
6 11:30 - 11:55 Свободен час Заяви среща