е-Портал приемно време
СО Район Витоша · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 22.09.2023 г. 10:00 - 11:55

арх. Мирослав Русев - главен архитект на СО - район "Витоша"

Час Статус
1 10:00 - 10:10 Недостъпен час
2 10:15 - 10:25 Недостъпен час
3 10:30 - 10:40 Недостъпен час
4 10:45 - 10:55 Недостъпен час
5 11:00 - 11:10 Недостъпен час
6 11:15 - 11:25 Недостъпен час
7 11:30 - 11:40 Недостъпен час
8 11:45 - 11:55 Недостъпен час

График: 29.09.2023 г. 10:00 - 11:55

арх. Мирослав Русев - главен архитект на СО - район "Витоша"

Час Статус
1 10:00 - 10:10 Свободен час Заяви среща
2 10:15 - 10:25 Свободен час Заяви среща
3 10:30 - 10:40 Свободен час Заяви среща
4 10:45 - 10:55 Свободен час Заяви среща
5 11:00 - 11:10 Свободен час Заяви среща
6 11:15 - 11:25 Свободен час Заяви среща
7 11:30 - 11:40 Свободен час Заяви среща
8 11:45 - 11:55 Свободен час Заяви среща

График: 06.10.2023 г. 10:00 - 11:55

арх. Мирослав Русев - главен архитект на СО - район "Витоша"

Час Статус
1 10:00 - 10:10 Свободен час Заяви среща
2 10:15 - 10:25 Свободен час Заяви среща
3 10:30 - 10:40 Свободен час Заяви среща
4 10:45 - 10:55 Свободен час Заяви среща
5 11:00 - 11:10 Свободен час Заяви среща
6 11:15 - 11:25 Свободен час Заяви среща
7 11:30 - 11:40 Свободен час Заяви среща
8 11:45 - 11:55 Свободен час Заяви среща

График: 13.10.2023 г. 10:00 - 11:55

арх. Мирослав Русев - главен архитект на СО - район "Витоша"

Час Статус
1 10:00 - 10:10 Свободен час Заяви среща
2 10:15 - 10:25 Свободен час Заяви среща
3 10:30 - 10:40 Свободен час Заяви среща
4 10:45 - 10:55 Свободен час Заяви среща
5 11:00 - 11:10 Свободен час Заяви среща
6 11:15 - 11:25 Свободен час Заяви среща
7 11:30 - 11:40 Свободен час Заяви среща
8 11:45 - 11:55 Свободен час Заяви среща

График: 20.10.2023 г. 10:00 - 11:55

арх. Мирослав Русев - главен архитект на СО - район "Витоша"

Час Статус
1 10:00 - 10:10 Свободен час Заяви среща
2 10:15 - 10:25 Свободен час Заяви среща
3 10:30 - 10:40 Свободен час Заяви среща
4 10:45 - 10:55 Свободен час Заяви среща
5 11:00 - 11:10 Свободен час Заяви среща
6 11:15 - 11:25 Свободен час Заяви среща
7 11:30 - 11:40 Свободен час Заяви среща
8 11:45 - 11:55 Свободен час Заяви среща