е-Портал приемно време
Община Дупница · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 31.07.2024 г. 09:00 - 14:55

Първан Дангов - Кмет на Община Дупница

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в Община Дупница.

Час Статус
1 09:00 - 09:15 Свободен час Заяви среща
2 09:20 - 09:35 Свободен час Заяви среща
3 09:40 - 09:55 Свободен час Заяви среща
4 10:00 - 10:15 Свободен час Заяви среща
5 10:20 - 10:35 Свободен час Заяви среща
6 10:40 - 10:55 Свободен час Заяви среща
7 11:00 - 11:15 Свободен час Заяви среща
8 11:20 - 11:35 Свободен час Заяви среща
9 11:40 - 11:55 Свободен час Заяви среща
10 12:00 - 12:15 Свободен час Заяви среща
11 12:20 - 12:35 Свободен час Заяви среща
12 12:40 - 12:55 Свободен час Заяви среща
13 13:00 - 13:15 Свободен час Заяви среща
14 13:20 - 13:35 Свободен час Заяви среща
15 13:40 - 13:55 Свободен час Заяви среща
16 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
17 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
18 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща

График: 07.08.2024 г. 09:00 - 14:55

Първан Дангов - Кмет на Община Дупница

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в Община Дупница.

Час Статус
1 09:00 - 09:15 Свободен час Заяви среща
2 09:20 - 09:35 Свободен час Заяви среща
3 09:40 - 09:55 Свободен час Заяви среща
4 10:00 - 10:15 Свободен час Заяви среща
5 10:20 - 10:35 Свободен час Заяви среща
6 10:40 - 10:55 Свободен час Заяви среща
7 11:00 - 11:15 Свободен час Заяви среща
8 11:20 - 11:35 Свободен час Заяви среща
9 11:40 - 11:55 Свободен час Заяви среща
10 12:00 - 12:15 Свободен час Заяви среща
11 12:20 - 12:35 Свободен час Заяви среща
12 12:40 - 12:55 Свободен час Заяви среща
13 13:00 - 13:15 Свободен час Заяви среща
14 13:20 - 13:35 Свободен час Заяви среща
15 13:40 - 13:55 Свободен час Заяви среща
16 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
17 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
18 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща

График: 14.08.2024 г. 09:00 - 14:55

Първан Дангов - Кмет на Община Дупница

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в Община Дупница.

Час Статус
1 09:00 - 09:15 Свободен час Заяви среща
2 09:20 - 09:35 Свободен час Заяви среща
3 09:40 - 09:55 Свободен час Заяви среща
4 10:00 - 10:15 Свободен час Заяви среща
5 10:20 - 10:35 Свободен час Заяви среща
6 10:40 - 10:55 Свободен час Заяви среща
7 11:00 - 11:15 Свободен час Заяви среща
8 11:20 - 11:35 Свободен час Заяви среща
9 11:40 - 11:55 Свободен час Заяви среща
10 12:00 - 12:15 Свободен час Заяви среща
11 12:20 - 12:35 Свободен час Заяви среща
12 12:40 - 12:55 Свободен час Заяви среща
13 13:00 - 13:15 Свободен час Заяви среща
14 13:20 - 13:35 Свободен час Заяви среща
15 13:40 - 13:55 Свободен час Заяви среща
16 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
17 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
18 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща

График: 21.08.2024 г. 09:00 - 14:55

Първан Дангов - Кмет на Община Дупница

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в Община Дупница.

Час Статус
1 09:00 - 09:15 Свободен час Заяви среща
2 09:20 - 09:35 Свободен час Заяви среща
3 09:40 - 09:55 Свободен час Заяви среща
4 10:00 - 10:15 Свободен час Заяви среща
5 10:20 - 10:35 Свободен час Заяви среща
6 10:40 - 10:55 Свободен час Заяви среща
7 11:00 - 11:15 Свободен час Заяви среща
8 11:20 - 11:35 Свободен час Заяви среща
9 11:40 - 11:55 Свободен час Заяви среща
10 12:00 - 12:15 Свободен час Заяви среща
11 12:20 - 12:35 Свободен час Заяви среща
12 12:40 - 12:55 Свободен час Заяви среща
13 13:00 - 13:15 Свободен час Заяви среща
14 13:20 - 13:35 Свободен час Заяви среща
15 13:40 - 13:55 Свободен час Заяви среща
16 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
17 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
18 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща