е-Портал приемно време
Портал за заявяване на срещи в администрацията
За портала

„е-Портал приемно време“ е платформа за управление на приемното време на администрацията. Порталът осигурява възможност на гражданите да заявят желание за присъствена или виртуална „онлайн“ среща, която ще се проведе в избран час от обявеното приемно време на администрацията. За целта е необходимо гражданинът еднократно да създаде свой профил, след което той ще получи достъп до приемното време на всички администрации регистрирани в платформата.

Порталът предоставя следните възможности на гражданина:

  • Да се регистрира с електронна поща, име, фамилия и телефон за връзка;
  • Да прегледа актуалното приемно време на администрацията;
  • Да заяви желание за среща по избрана тема в наличен свободен час;
  • Да заяви желание за присъствена или виртуална „онлайн“ (видео и/или аудио) среща;
  • Да откаже заявена среща и да попълни причина за отказ;
  • Да получава известие при всяка промяна в заявена среща;
  • Да получава напомняния за предстоящи потвърдени срещи;
  • Да проведе потвърдена виртуална „онлайн“ (видео и/или аудио) среща;
  • Да прегледа заявени от него предстоящи и минали срещи.