е-Портал приемно време
СО Район Витоша · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 23.09.2021 г. 14:00 - 15:55

Контрол по строителството

моля запишете входящ номер на преписка; краен срок за записване до 16,00ч. на 21.09.2021г.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Свободен час
2 14:20 - 14:35 Свободен час
3 14:40 - 14:55 Свободен час
4 15:00 - 15:15 Свободен час
5 15:20 - 15:35 Свободен час
6 15:40 - 15:55 Свободен час

График: 30.09.2021 г. 14:00 - 15:55

Контрол по строителството

моля запишете входящ номер на преписка; краен срок за записване до 16,00ч. на 29.09.2021г.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
2 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
3 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща
4 15:00 - 15:15 Свободен час Заяви среща
5 15:20 - 15:35 Свободен час Заяви среща
6 15:40 - 15:55 Свободен час Заяви среща