е-Портал приемно време
СО Район Витоша · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 23.09.2021 г. 14:00 - 16:00

инж. П Денков

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Свободен час
2 14:15 - 14:30 Свободен час
3 14:30 - 14:45 Свободен час
4 14:45 - 15:00 Свободен час
5 15:00 - 15:15 Свободен час
6 15:15 - 15:30 Свободен час
7 15:30 - 15:45 Свободен час
8 15:45 - 16:00 Свободен час

График: 23.09.2021 г. 14:00 - 16:15

арх. Рангел Томов

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Зает час
2 14:20 - 14:35 Зает час
3 14:40 - 14:55 Свободен час
4 15:00 - 15:15 Свободен час
5 15:20 - 15:35 Свободен час
6 15:40 - 15:55 Свободен час
7 16:00 - 16:15 Свободен час

График: 23.09.2021 г. 14:00 - 15:55

инж. Иван Николов- гл. експерт /УТКР /Устройство на територията, кадастър и регулация

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:10 Свободен час
2 14:15 - 14:25 Свободен час
3 14:30 - 14:40 Свободен час
4 14:45 - 14:55 Свободен час
5 15:00 - 15:10 Свободен час
6 15:15 - 15:25 Свободен час
7 15:30 - 15:40 Свободен час
8 15:45 - 15:55 Свободен час

График: 23.09.2021 г. 14:00 - 16:15

арх. Маргарет Трайкова

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Зает час
2 14:20 - 14:35 Зает час
3 14:40 - 14:55 Свободен час
4 15:00 - 15:15 Свободен час
5 15:20 - 15:35 Свободен час
6 15:40 - 15:55 Свободен час
7 16:00 - 16:15 Свободен час

График: 23.09.2021 г. 14:00 - 16:15

инж.Петя Димитрова - КиР за м.Бояна и прилежащи територии

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Свободен час
2 14:20 - 14:35 Свободен час
3 14:40 - 14:55 Свободен час
4 15:00 - 15:15 Свободен час
5 15:20 - 15:35 Свободен час
6 15:40 - 15:55 Свободен час
7 16:00 - 16:15 Свободен час

График: 23.09.2021 г. 14:00 - 16:25

арх. Анисия Дикльовска - тероториален отговорник за м."Гърдова глава", м."Киноцентър", м."Габаро-Азмата", м."Ботаническа градина", с.Мърчаево, м. Мала кория

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:10 Зает час
2 14:15 - 14:25 Свободен час
3 14:30 - 14:40 Свободен час
4 14:45 - 14:55 Свободен час
5 15:00 - 15:10 Свободен час
6 15:15 - 15:25 Свободен час
7 15:30 - 15:40 Свободен час
8 15:45 - 15:55 Свободен час
9 16:00 - 16:10 Свободен час
10 16:15 - 16:25 Свободен час

График: 23.09.2021 г. 14:00 - 16:25

арх. Мирослав Русев - главен архитект на СО - район "Витоша"

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:10 Зает час
2 14:15 - 14:25 Свободен час
3 14:30 - 14:40 Зает час
4 14:45 - 14:55 Свободен час
5 15:00 - 15:10 Зает час
6 15:15 - 15:25 Свободен час
7 15:30 - 15:40 Зает час
8 15:45 - 15:55 Свободен час
9 16:00 - 16:10 Свободен час
10 16:15 - 16:25 Свободен час

График: 23.09.2021 г. 14:00 - 16:25

арх. Стоянка Касабова - териториален отговорник за м."Павлово-Бъкстон", м."Манастирски ливади - запад", местности "Малинова долина" и местности "Обслужващи обекти на Околовръстен път"

Час Статус
1 14:00 - 14:10 Свободен час
2 14:15 - 14:25 Свободен час
3 14:30 - 14:40 Свободен час
4 14:45 - 14:55 Свободен час
5 15:00 - 15:10 Свободен час
6 15:15 - 15:25 Свободен час
7 15:30 - 15:40 Свободен час
8 15:45 - 15:55 Свободен час
9 16:00 - 16:10 Свободен час
10 16:15 - 16:25 Свободен час

График: 30.09.2021 г. 14:00 - 16:25

арх. Мирослав Русев - главен архитект на СО - район "Витоша"

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:10 Свободен час Заяви среща
2 14:15 - 14:25 Свободен час Заяви среща
3 14:30 - 14:40 Свободен час Заяви среща
4 14:45 - 14:55 Свободен час Заяви среща
5 15:00 - 15:10 Свободен час Заяви среща
6 15:15 - 15:25 Свободен час Заяви среща
7 15:30 - 15:40 Свободен час Заяви среща
8 15:45 - 15:55 Свободен час Заяви среща
9 16:00 - 16:10 Свободен час Заяви среща
10 16:15 - 16:25 Свободен час Заяви среща

График: 30.09.2021 г. 14:00 - 16:15

арх. Рангел Томов

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
2 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
3 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща
4 15:00 - 15:15 Свободен час Заяви среща
5 15:20 - 15:35 Свободен час Заяви среща
6 15:40 - 15:55 Свободен час Заяви среща
7 16:00 - 16:15 Свободен час Заяви среща

График: 30.09.2021 г. 14:00 - 16:15

арх. Маргарет Трайкова

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
2 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
3 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща
4 15:00 - 15:15 Свободен час Заяви среща
5 15:20 - 15:35 Свободен час Заяви среща
6 15:40 - 15:55 Свободен час Заяви среща
7 16:00 - 16:15 Свободен час Заяви среща

График: 30.09.2021 г. 14:00 - 16:25

арх. Стоянка Касабова - териториален отговорник за м."Павлово-Бъкстон", м."Манастирски ливади - запад", местности "Малинова долина" и местности "Обслужващи обекти на Околовръстен път"

Час Статус
1 14:00 - 14:10 Свободен час Заяви среща
2 14:15 - 14:25 Свободен час Заяви среща
3 14:30 - 14:40 Свободен час Заяви среща
4 14:45 - 14:55 Свободен час Заяви среща
5 15:00 - 15:10 Свободен час Заяви среща
6 15:15 - 15:25 Свободен час Заяви среща
7 15:30 - 15:40 Свободен час Заяви среща
8 15:45 - 15:55 Свободен час Заяви среща
9 16:00 - 16:10 Свободен час Заяви среща
10 16:15 - 16:25 Свободен час Заяви среща

График: 07.10.2021 г. 14:00 - 16:15

арх. Рангел Томов

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
2 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
3 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща
4 15:00 - 15:15 Свободен час Заяви среща
5 15:20 - 15:35 Свободен час Заяви среща
6 15:40 - 15:55 Свободен час Заяви среща
7 16:00 - 16:15 Свободен час Заяви среща

График: 07.10.2021 г. 14:00 - 16:25

арх. Стоянка Касабова - териториален отговорник за м."Павлово-Бъкстон", м."Манастирски ливади - запад", местности "Малинова долина" и местности "Обслужващи обекти на Околовръстен път"

Час Статус
1 14:00 - 14:10 Свободен час Заяви среща
2 14:15 - 14:25 Свободен час Заяви среща
3 14:30 - 14:40 Свободен час Заяви среща
4 14:45 - 14:55 Свободен час Заяви среща
5 15:00 - 15:10 Свободен час Заяви среща
6 15:15 - 15:25 Свободен час Заяви среща
7 15:30 - 15:40 Свободен час Заяви среща
8 15:45 - 15:55 Свободен час Заяви среща
9 16:00 - 16:10 Свободен час Заяви среща
10 16:15 - 16:25 Свободен час Заяви среща

График: 07.10.2021 г. 14:00 - 16:25

арх. Мирослав Русев - главен архитект на СО - район "Витоша"

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:10 Свободен час Заяви среща
2 14:15 - 14:25 Свободен час Заяви среща
3 14:30 - 14:40 Свободен час Заяви среща
4 14:45 - 14:55 Свободен час Заяви среща
5 15:00 - 15:10 Свободен час Заяви среща
6 15:15 - 15:25 Свободен час Заяви среща
7 15:30 - 15:40 Свободен час Заяви среща
8 15:45 - 15:55 Свободен час Заяви среща
9 16:00 - 16:10 Свободен час Заяви среща
10 16:15 - 16:25 Свободен час Заяви среща

График: 07.10.2021 г. 14:00 - 16:15

арх. Маргарет Трайкова

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
2 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
3 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща
4 15:00 - 15:15 Свободен час Заяви среща
5 15:20 - 15:35 Свободен час Заяви среща
6 15:40 - 15:55 Свободен час Заяви среща
7 16:00 - 16:15 Свободен час Заяви среща

График: 07.10.2021 г. 14:00 - 16:15

арх. Росица Тасева

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
2 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
3 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща
4 15:00 - 15:15 Свободен час Заяви среща
5 15:20 - 15:35 Свободен час Заяви среща
6 15:40 - 15:55 Свободен час Заяви среща
7 16:00 - 16:15 Свободен час Заяви среща

График: 14.10.2021 г. 14:00 - 16:15

арх. Маргарет Трайкова

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
2 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
3 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща
4 15:00 - 15:15 Свободен час Заяви среща
5 15:20 - 15:35 Свободен час Заяви среща
6 15:40 - 15:55 Свободен час Заяви среща
7 16:00 - 16:15 Свободен час Заяви среща

График: 14.10.2021 г. 14:00 - 16:15

арх. Рангел Томов

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
2 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
3 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща
4 15:00 - 15:15 Свободен час Заяви среща
5 15:20 - 15:35 Свободен час Заяви среща
6 15:40 - 15:55 Свободен час Заяви среща
7 16:00 - 16:15 Свободен час Заяви среща

График: 14.10.2021 г. 14:00 - 16:25

арх. Мирослав Русев - главен архитект на СО - район "Витоша"

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:10 Свободен час Заяви среща
2 14:15 - 14:25 Свободен час Заяви среща
3 14:30 - 14:40 Свободен час Заяви среща
4 14:45 - 14:55 Свободен час Заяви среща
5 15:00 - 15:10 Свободен час Заяви среща
6 15:15 - 15:25 Свободен час Заяви среща
7 15:30 - 15:40 Свободен час Заяви среща
8 15:45 - 15:55 Свободен час Заяви среща
9 16:00 - 16:10 Свободен час Заяви среща
10 16:15 - 16:25 Свободен час Заяви среща

График: 14.10.2021 г. 14:00 - 16:25

арх. Стоянка Касабова - териториален отговорник за м."Павлово-Бъкстон", м."Манастирски ливади - запад", местности "Малинова долина" и местности "Обслужващи обекти на Околовръстен път"

Час Статус
1 14:00 - 14:10 Свободен час Заяви среща
2 14:15 - 14:25 Свободен час Заяви среща
3 14:30 - 14:40 Свободен час Заяви среща
4 14:45 - 14:55 Свободен час Заяви среща
5 15:00 - 15:10 Свободен час Заяви среща
6 15:15 - 15:25 Свободен час Заяви среща
7 15:30 - 15:40 Свободен час Заяви среща
8 15:45 - 15:55 Свободен час Заяви среща
9 16:00 - 16:10 Свободен час Заяви среща
10 16:15 - 16:25 Свободен час Заяви среща

График: 14.10.2021 г. 14:00 - 16:15

арх. Росица Тасева

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
2 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
3 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща
4 15:00 - 15:15 Свободен час Заяви среща
5 15:20 - 15:35 Свободен час Заяви среща
6 15:40 - 15:55 Свободен час Заяви среща
7 16:00 - 16:15 Свободен час Заяви среща

График: 21.10.2021 г. 14:00 - 16:25

арх. Стоянка Касабова - териториален отговорник за м."Павлово-Бъкстон", м."Манастирски ливади - запад", местности "Малинова долина" и местности "Обслужващи обекти на Околовръстен път"

Час Статус
1 14:00 - 14:10 Свободен час Заяви среща
2 14:15 - 14:25 Свободен час Заяви среща
3 14:30 - 14:40 Свободен час Заяви среща
4 14:45 - 14:55 Свободен час Заяви среща
5 15:00 - 15:10 Свободен час Заяви среща
6 15:15 - 15:25 Свободен час Заяви среща
7 15:30 - 15:40 Свободен час Заяви среща
8 15:45 - 15:55 Свободен час Заяви среща
9 16:00 - 16:10 Свободен час Заяви среща
10 16:15 - 16:25 Свободен час Заяви среща

График: 21.10.2021 г. 14:00 - 16:15

арх. Маргарет Трайкова

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
2 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
3 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща
4 15:00 - 15:15 Свободен час Заяви среща
5 15:20 - 15:35 Свободен час Заяви среща
6 15:40 - 15:55 Свободен час Заяви среща
7 16:00 - 16:15 Свободен час Заяви среща

График: 21.10.2021 г. 14:00 - 16:25

арх. Мирослав Русев - главен архитект на СО - район "Витоша"

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:10 Свободен час Заяви среща
2 14:15 - 14:25 Свободен час Заяви среща
3 14:30 - 14:40 Свободен час Заяви среща
4 14:45 - 14:55 Свободен час Заяви среща
5 15:00 - 15:10 Свободен час Заяви среща
6 15:15 - 15:25 Свободен час Заяви среща
7 15:30 - 15:40 Свободен час Заяви среща
8 15:45 - 15:55 Свободен час Заяви среща
9 16:00 - 16:10 Свободен час Заяви среща
10 16:15 - 16:25 Свободен час Заяви среща

График: 21.10.2021 г. 14:00 - 16:15

арх. Росица Тасева

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
2 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
3 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща
4 15:00 - 15:15 Свободен час Заяви среща
5 15:20 - 15:35 Свободен час Заяви среща
6 15:40 - 15:55 Свободен час Заяви среща
7 16:00 - 16:15 Свободен час Заяви среща

График: 21.10.2021 г. 14:00 - 16:15

арх. Рангел Томов

За да получите потвърждение на заявена среща, е необходимо да зададете конкретни въпроси и посочите входящ/изходящ номер на заведена в СО - район "Витоша" или НАГ-СО административна преписка.

Час Статус
1 14:00 - 14:15 Свободен час Заяви среща
2 14:20 - 14:35 Свободен час Заяви среща
3 14:40 - 14:55 Свободен час Заяви среща
4 15:00 - 15:15 Свободен час Заяви среща
5 15:20 - 15:35 Свободен час Заяви среща
6 15:40 - 15:55 Свободен час Заяви среща
7 16:00 - 16:15 Свободен час Заяви среща